Autori

 • Adrians Briedis

  Adrians Briedis

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Agra Tomkalne

  Agra Tomkalne

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • AII Pozitīvs

  AII Pozitīvs

  (7) Sarakstītās grāmatas

  All Pozitīvs ir Artura Vaišļas pseidonīms.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Aija Balode - Šilde

  Aija Balode - Šilde

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Aivars Freimanis

  Aivars Freimanis

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Aivars Freimanis (08.02. 1936. – 24.01.1018.) bija latviešu kinorežisors, scenārists un rakstnieks. 1964. gadā kļuvis par Latvijas Kinematogrāfistu savienības biedru un  1987. gadā saņēmis Latvijas PSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukumu. 1989. gadā kļuvis par Latvijas Rakstnieku savienības biedru. 2003. gadā ticis apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Saņēmis vairākas Lielā Kristapa balvas, tai skaitā 2012. gadā par mūža ieguldījumu.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Aivars Krūkliņš

  Aivars Krūkliņš

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Alberts Cimiņš

  Alberts Cimiņš

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Aldona Cinīte

  Aldona Cinīte

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Anatolijs Kriviņš

  Anatolijs Kriviņš

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Andrejs Jaunzems

  Andrejs Jaunzems

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Andrejs Vilks

  Andrejs Vilks

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Andrejs Vilks ir dzimis 1954. gada 30. augustā ir Latvijas kriminologs un politiķis (LSDSP). Juridisko zinātņu doktors, LU docents, RSU Senāta priekšsēdētājs.° 1976. gadā — absolvējis PSRS Iekšlietu ministrijas Omskas augstāko milicijas skolu. 1981. gadā — beidzis PSRS Iekšlietu ministrijas zinātniski pētnieciskā institūta adjunktūru. 1984.—1989. gadā — PSRS Iekšlietu ministrijas zinātniski pētnieciskā institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks. 1989.—1991. gadā — PSRS Iekšlietu ministrijas zinātniski pētnieciskā institūta Baltijas Kriminoloģisko pētījumu daļas vadītājs. 1991.—1993. gadā — LR Drošības dienesta sociālpolitisko pētījumu biroja vadītājs 1993.—2003. gadā bijis Kriminoloģisko pētījumu centra direktors.[1] 2001.—2005. gadā Rīgas domes Drošības un kārtības jautājumu komitejas priekšsēdētājs. Kopš 2007. gadā LSDSP frakcijas Rīgas domē un Rīgas organizācijas priekšsēdētājs. Kopš 2009. gadā RSU Juridiskās fakultātes dekāns. Pašlaik — RSU profesors un RSU Promocijas Juridiskās zinātnes padomes priekšsēdētājs.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Andrievs Ezergailis

  Andrievs Ezergailis

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Andris Vilks

  Andris Vilks

  (3) Sarakstītās grāmatas

  Andris Vilks ir Dr. phil., asoc. profesors, mācībspēks Labklājības un sociālā darba katedra, Rīgas Stradiņu Universitātē. Grāmatu “Socioloģisko pētījumu kontekstuālās problēmas”, “Pasaules sociologi”, “Filozofiskā socioloģija Latvijā” u.c. autors.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Anita Folkmane

  Anita Folkmane

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Anita Karlisone

  Anita Karlisone

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Anita Zeiliņa

  Anita Zeiliņa

  (2) Sarakstītās grāmatas

  Anita Zeiliņa (pseidonīms – Anita Karlisone) Pasaule ir vaļā. Vienmēr. Kamēr tas nav ieraudzīts un sajusts, pasaulei vajadzīgas atslēgas, lai to atslēgtu vai aizslēgtu. Vārds ir viena no būtiskākajām atslēgām. Tikai vārdam ir divējāda daba, jo tas pats vārds vienam pasauli atslēdz, citam – aizslēdz. Es vēlētos, lai manas grāmatas (rakstu kopš 2004.gada) visu vecumu lasītāju pasaules slēdz vaļā.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Antra Krauca

  Antra Krauca

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Arita Bereza

  Arita Bereza

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Arnis Mežulis

  Arnis Mežulis

  (5) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Arnis Terzens

  Arnis Terzens

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Arnolds Auziņš

  Arnolds Auziņš

  (6) Sarakstītās grāmatas

  Dzejnieks, rakstnieks un dramaturgs Arnolds Auziņš 1931.gada Talsu novada Dundagas pagastā. Strādājis laikrakstots “Pionieris” un “Draugs”.  Pēc aiziešanas pensijā pilnībā pievērsās radošajam darbam. Rakstījis gan bērniem, gan pieaugušajiem. Neviens no mūsdienu latviešu rakstniekiem nav sacerējis tik daudz anekdošu – gan par politiķiem, gan par rakstniekiem, kas sakopotas 7 grāmatās. Vairāk nekā 300 dzejoļu izmantojuši daudzi komponisti – E.Īgenberga, R.Pauls, A.Kublinskis, R.Kalsons, G.Freklenfelds, V.Salaks u.c.. Dzejoļi atdzejoti angļu, krievu, lietuviešu, gruzīnu, somu un bulgāru valodās.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Arturs Balts

  Arturs Balts

  (7) Sarakstītās grāmatas

  Arturs Balts ir Artura Vaišļas pseidonīms.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Auseklis Helvigs

  Auseklis Helvigs

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Autoru kolektīvs

  Autoru kolektīvs

  (5) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Barba Girgensone

  Barba Girgensone

  (2) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Dace Lasenberga

  Dace Lasenberga

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Daila Rotbaha

  Daila Rotbaha

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Daila Rotbaha ir pazīstama Latvijas svētvietu pētniece, kura par savu dzīves sūtību uzskata latviešu kultūras sakrālās bagātības popularizēšanu un senču garīgā mantojuma saglabāšanu. Grāmata “Nezināmā zeme. Latvijas svētvietas un svētkalni”  ir būtisks atgādinājums tieši dabā meklēt dzīves harmoniju un smelties pozitīvo enerģiju.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Daina Krauksta

  Daina Krauksta

  (2) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Deniss Hanovs

  Deniss Hanovs

  (3) Sarakstītās grāmatas

  Deniss Hanovs (dzimis1977, Rīga) irhumanitāro zinātņu doktors (Dr. art.), Rīgas Stradiņa universitātes profesors. 1994. gadā Deniss pabeidza Puškina liceja Vēstures un filozofijas nodaļu. Izglītību turpināja Latvijas Kultūras akadēmijas Starpreģionālo kultūras sakaru nodaļā. Augstskolu absolvēja 2001. gadā ar kultūras teorijas maģistra grādu. 2003. gadā aizstāvēja disertāciju Pilsonības nācija: Baltijas Vēstnesis, 1868.-1906. Kopš 2004. gada Hanovs strādā par pasniedzēju Rīgas Stradiņa universitātes Komunikāciju fakultātē. Denisa Hanova interešu lokā ir šādi temati: globalizācijas procesi Eiropā un Latvijā, starpkultūru dialogs, integrācijas procesi un pilsoniskā līdzdalība. Daudzu šīm problēmām veltītu zinātnisko rakstu, materiālu un mācību līdzekļu autors.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Dzidra Austra Livčāne

  Dzidra Austra Livčāne

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Dzidra Madvedjeva

  Dzidra Madvedjeva

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Dzidra Melnudre

  Dzidra Melnudre

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Dzidra Rinkule - Zemzare

  Dzidra Rinkule - Zemzare

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Egīls Ziemelis

  Egīls Ziemelis

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Elita Dombrava

  Elita Dombrava

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Gita Pope-Krūmiņa

  Gita Pope-Krūmiņa

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Gunārs Krasnovskis

  Gunārs Krasnovskis

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Gunta Micāne

  Gunta Micāne

  (3) Sarakstītās grāmatas

  Gunta Micāne (07.02.1938.-17.08.2014.) bija skolotāja, filoloģe un dzejniece. Dzimusi Jelgavā, tomēr lielāko savu mūža daļu pavadījusi Juglā, strādājot Juglas 39.vidusskolā. Pēc aiziešanas pensijā 1993.gadā lielāko daļu laika veltīja uzrakstītā apkopošanai un grāmatu izdošanai. 2013. gadā iznāca viņas pēdējā grāmata «Prieka pilna sirds», dzejolīši mazākumtautību bērniem, kuri mācās latviešu valodu.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Guntis Deksnis

  Guntis Deksnis

  (3) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Harijs Krūze

  Harijs Krūze

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Helēna Sičevska

  Helēna Sičevska

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Hermanis Paukšs

  Hermanis Paukšs

  (4) Sarakstītās grāmatas

  Hermanis Paukšs (dzimis 1956.gada 26.jūlijā) ir gan rakstnieks, gan režisors, gan pedagogs un aktieris. Viss viņa mūžs ir saistīts ar un par teātri. Uzsākot rakstnieka darbību, sākumā pievērsies satīriskajai dzejai un prozai, bet vēlāk pastiprinātu interesi izrādījis par dramaturģiju.  Sarakstījis vairākus desmitus lugu no kuriem daļa ir adresēta bērniem un pusaudžiem. Viņa darbu stiprā puse ir dzirkstošais humors, kurš brīžiem balansē uz labas gaumes robežas.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Igors Freimanis

  Igors Freimanis

  (3) Sarakstītās grāmatas

  Igors Freimanis Latvijas grāmatniecibas vēsturē ir plaži pazīstams ar saviem darbiem, kuri veltīti modes un baleta vēsturei, tostarp - “Laiks. Laikmets. Mode”, “Deja. Balets. Karnevāls”, “Politika . Erotika. Teātris” un “Dendijs cauri gadsimtiem”. Šīs ir tikai dažas no viņa sarakstīto grāmatu klāsta. Paralēli rakstniecībai, septiņus gadus ir veidojis žurnāla “Teātra vēstnesis” baleta hroiku. Ir arī turpat desmit baleta libretu autors. Strādajis kā mācībspēks Latvijas Mūzikas akadēmijā un savas zināšanas nav liedzis arī Starptautiskās Birutas Mageles stilistu meistardarbnīcu audzēkņiem.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Ilga Redmane

  Ilga Redmane

  (5) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Imants Mednis

  Imants Mednis

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Ināra Roja

  Ināra Roja

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Ināra Roja (dzimusi 1946.gadā 29.aprīlī) ir vairāk kā 30 gadus praktizējoša neiroloģe un sertificēta hipnoterapeite.  Daudzu zinātnisku publikāciju un grāmatu, tostap “Marsela Bertholda nomoda sapņu terapijas”, autore. No darba brīvajā laikā ir pievērsusies dzejas rakstīšanai, kuri  tulkoti krievu, lietuviešu, baltkrievu, ukraiņu, gruzīnu, armēņu, kazahu, uzbeku, poļu valodā.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Ināra Šefanovska

  Ināra Šefanovska

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Ināra Šteinberga

  Ināra Šteinberga

  (2) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Indra Skudra

  Indra Skudra

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Inese Sudare

  Inese Sudare

  (6) Sarakstītās grāmatas

  2010. – Profesionālo maģistra grādu izglītībā Daugavpils Universitāt (vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotājs); 2001. –2007. Latvijas Mākslas Akadēmija – Glezniecības nodaļa; Profesionālās organizācijas, kuru biedrs esmu: Latvijas Mākslinieku savienības biedrs Izstāžu darbība: 2019. – Latvijas Mākslinieku savienības izstāde – „RUDENS 2019. KRĀSAINĀ SIENA. PAAUDZES”; 2019. – Izstādē – Ar iedvesmu par Itāliju – Rīgas Centrālajā bibliotēkā; 2017. – Gleznu izstāde(Personālizstāde) “Ziedu varavīksne” – Ķekavas novadpētnietniecības muzejs; 2016. – Gleznu Personālizstāde Ķekavas novadpētniecības muzejā; 2010. – Personālizstāde Carnikavas Tautas Kultūras namā (Gleznas un Litogrāfijas); 2006. – Personālizstāde Cherado 2006.janvāris – “Sievietes pasaule” – 16.01.06-22.01.06.; 2005. – Personālizstāde Galerijā “ag7” 02.09.05. – 23.09.05. gleznas “Vasaras noskaņas”; 2003. – Personālizstāde slimnīcas „Gaiļezers” 2.stāva zālēs;

  Apskatīt visas grāmatas
 • Ingrīda Sokolova

  Ingrīda Sokolova

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Ingrīda Tārauda

  Ingrīda Tārauda

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Inonanta Millere

  Inonanta Millere

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Inta Špillere

  Inta Špillere

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Irīna Pumpure

  Irīna Pumpure

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Ivans Jānis Mihailovs

  Ivans Jānis Mihailovs

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Ivars Ijabs

  Ivars Ijabs

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Ivars Ījabs (dzimis 1972.gadā 17.nobembrī)  ir latviešu politiķis, mūziķis un politologs. Beidzis Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu filozofijā. 2007.gadā ieguvis politikas zinātnes zinātņu doktora grādu. Strādājis Latvijas Universitātē , bet 2019. gada ievēlēts Eiropas parlamentā no partijas “Attīstībai/Par”. Ir vairāku pētniecisko rakstu un grāmatu, tostarp “Saeima, vārdi, demokrātija” autors.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Ivars Šmits

  Ivars Šmits

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Jānis Aistars

  Jānis Aistars

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Jānis Čakste

  Jānis Čakste

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Jānis Čākurs

  Jānis Čākurs

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Jānis Keičs

  Jānis Keičs

  (2) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Jānis Torgāns

  Jānis Torgāns

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Muzikologs Jānis Torgāns ir dzimis 1942.gadā, Valkā. Latvijas Komponistu savienības biedrs kopš 1972. 1967. gadā sācis strādāt par mācībspēku Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas mūzikas teorijas katedrā, bet 1977. pārgājis uz Mūzikas vēstures katedru, kur strādājis līdz 2009; kopš 1989 – profesors, kopš 2009 – emeritētais profesors, 1994–2002 arī zinātniskā un radošā darba prorektors. Paralēli strādājis Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā (mūzikas literatūras skolotājs, 1967–1979), PSRS Mūzikas fonda Latvijas nodaļā (mūzikas propagandas redaktors, 1970–1974), Latvijas Komponistu savienībā (Valdes atbildīgais sekretārs, 1978–1984). Daudzu, ar mūzikas vēstures lapaspusēm, publiāciju autors.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Juris Putriņš

  Juris Putriņš

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Juris Uzulāns

  Juris Uzulāns

  (2) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Kads

  Kads

  (2) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Kārlis Balodis

  Kārlis Balodis

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Kārlis Subatnieks

  Kārlis Subatnieks

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Klāvs Zariņš

  Klāvs Zariņš

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Konstantīns Aizpurs

  Konstantīns Aizpurs

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Kristīne Martinsone

  Kristīne Martinsone

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Laima Geikina

  Laima Geikina

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Laima Muktupāvela

  Laima Muktupāvela

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Lauri Vahtre

  Lauri Vahtre

  (3) Sarakstītās grāmatas

  Lauri Vahtre ir igaunu politiķis, vēsturnieks un tulks. Beidzis Tartu 2. vidusskolu 1978. gadā un Tartu Universitātes vēstures nodaļu 1984. gadā (1988. gada PhD). Sstrādāja par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku Igaunijas Brīvdabas muzejā , pēc tam turpināja maģistrantūru. No 1988. līdz 1992. gadam viņš strādāja par vecāko pētnieku Igaunijas Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā , no 1989. līdz 1992. gadam - par Tartu Universitātes vecāko pasniedzēju. Kā vēsturnieks Lauri Vahtre ir pazīstams kā vēstures popularizētājs un vairāku skolas grāmatu līdzautors. 1992. gadā Pro Patria partijas uzvaras rezultātā valsts vēlēšanās Lauri Vahtre tika ievēlēts par VII Saeimas deputātu. Viņš kļuva par vienu no partijas politiskajiem līderiem un tika pārvēlēts parlamentā 1995. un 1999. gadā. 2003. gadā partija cieta zaudējumus parlamenta vēlēšanās, un Vahtre netika ievēlēts. Parlamentā Viņš atkal atgriezās 2007. gadā un kļuva par parlamenta Kultūras lietu komitejas, kā arī Nacionālās mantojuma asociācijas locekli.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Liesma Ose

  Liesma Ose

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Lolita Vilka

  Lolita Vilka

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Lonija Kalniņa

  Lonija Kalniņa

  (4) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Maksims Trivaškēvics

  Maksims Trivaškēvics

  (2) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Māra Jakubovska

  Māra Jakubovska

  (2) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Mārīte Keiša

  Mārīte Keiša

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Mūza

  Mūza

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Nauris Gekišs

  Nauris Gekišs

  (11) Sarakstītās grāmatas

  Autors īsumā par sevi: "Mans vārds ir Nauris Gekišs, esmu dzimis 1988.gadā Jūrmalā, kur esmu aizvadījis lielāko daļu savas līdzšinējās dzīves. Esmu absolvējis Slokas pamatskolu, Jūrmalas 1.ģimnāziju, kā arī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti. Strādāju arhivāra specialitātē. Dzeju un stāstus sāku rakstīt jau pamatskolas gados, kad ieguvu atzinību Jūrmalas un Latvijas mēroga jauno literātu konkursos taču pēc vidusskolas absolvēšanas aizliedzu sev rakstīt un domāju, ka nekad to vairs nedarīšu, līdz pēc aptuveni desmit gadus ilga pārtraukuma, smagas slimības laikā atsāku īsināt laiku ar rakstīšanu un publicēju daļu savu sacerējumu sociālajos tīklos, līdz draugi mani pierunāja izdot manas pirmās dzejas grāmatas. Mani dzejoļi un citi sacerējumi ir tikuši publicēti laikrakstos ‘’Ogres Vēstis,’’ ‘’Jūrmalas Laiks’’(šī avīze pastāvēja tikai dažus mēnešus), kā arī Gulbenes laikrakstā ‘’Dzirkstele’’ un žurnālā ‘’Zintnieks.’’ Esmu bijis līdzautors arī Ogres literātu apvienības ‘’Sirdsdoma’’ dzejas kopkrājumam ‘’Uvertīra Latvijas simtgadei’’ un Jelgavas dzejnieku kluba ‘’Pieskāriens’’ almanaham ‘’Zemgales vācelīte.’’ Mani ierastie iedvesmas avoti ir daba, mīlestība, klasiskā mūzika un māksla. Esmu izmēģinājis roku dažādās dzejas formās un atšķirīga satura radīšanā, līdz izšķīros, ka vēlos radīt un izplatīt tādu dzeju, kas pēc iespējas rosinātu un vairotu labo. Bieži saceru dzejoļus braucot vilcienā uz darbu vai no darba, pastaigājoties parkā vai Jūrmalas kāpās un liedagā, reizēm naktīs ceļos no gultas un pierakstu vārsmas, kas man ienākušas prātā. Daudzi dzejoļi rodas arī klasiskās mūzikas koncertu apmeklējuma laikā. Parasti es tos vispirms pierakstu mobilajā telefonā, bet ar slīpēšanu nodarbojos vēlāk, mājās. Dzeja visbiežāk ierodas negaidīta un visnepiemērotākajos brīžos, taču es neatkarīgi no sava noskaņojuma varu jebkurā brīdī uzrakstīt apsveikumu vai veltījumu jebkuram cilvēkam apmēram divu četrrindu pantiņu garumā, ja kāds man to palūdz.. Visvairāk manus uzskatus par dzeju, šķiet, ir ietekmējuši pagājušā un aizpagājušā gadsimta latviešu klasiķi, it īpaši Alfrēds Krūklis, Harijs Heislers, Ziedonis Purvs, Jānis Poruks, Kārlis Skalbe, Vilis Plūdonis, Fricis Bārda u.c. Skolā mūs mācīja, ka vajag izvēlēties kādu ideālu, kura pēdās vajag censties sekot un kuru likt sev par piemēru, un viņi ir autori, kuriem es gribētu līdzināties. Tiesa gan, skolas laikā visvairāk sajūsminājos par Eduardu Veidenbaumu un dižajiem renesanses itāļu dzejniekiem: Danti Aligjēri un Frančesko Petrarku, kā arī izcilo dāņu pasaku meistaru Hansu Kristianu Andersenu un mūsu pašu Kārli Skalbi un Skaidrīti Kaldupi, jo tolaik rakstīju arī pasakas. Šobrīd esmu aizrāvies ar DJ Dark dziesmu tekstiem, bet mani sajūsmina arī mazāk zināmu latviešu valodā rakstošo mūsdienu autoru, piemēram, Lidijas Bērzes, Aijas Celmas, Intas Špilleres, Rasmas Urtānes, Oniksas Cvetkovas, Smaidas Maskinas dzeja. Lai neapvainojas tie, kurus nenosaucu, jo tad saraksts būtu jāveido ļoti garš, taču savās interesēs neaprobežojos tikai ar dzeju-labprāt lasu arī stāstus, romānus, ceļojumu aprakstus un populārzinātnisku literatūru, īpaši par vēsturi, kultūras vēsturi un ievērojamu cilvēku dzīvi. Es vēlētos, kaut spētu radīt tik brīnišķīgus tekstus, kā Alfrēds Krūklis vai Ziedonis Purvs, kuru vārsmas tikušas izmantotas skaistās un populārās dziesmās, kas nekad neapnīk un tiek katru dienu atskaņotas radio, tas ir mans ideāls, kuru es ļoti gribētu sasniegt. Es mīlu skaistu dzeju, tāpat kā klasisko un arī šlāgermūziku un bez tām abām – bez dzejas un mūzikas – dzīve man vairs nespētu sagādāt prieku. Ja man jautātu: ‘’Kāds tu esi?’’ Droši vien pati godīgākā iespējamā atbilde skanētu: ‘’Vecmodīgs, konservatīvs pesimists, bet romantiķis.’’"

  Apskatīt visas grāmatas
 • Ņina Koteļņikova

  Ņina Koteļņikova

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Nora Razgaila

  Nora Razgaila

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Olga Beinaroviča

  Olga Beinaroviča

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Olga Lisovska

  Olga Lisovska

  (1) Sarakstītās grāmatas

  (04.08.1928. – 30.09.2015. ) Ilgus gadus strādājusi par dzejas nodaļas redaktori  žurnālā “Literatūra un māksla”, scenāriju kolēģijas redaktori Rīgas kinostudijā kā arī  bijusi dzejas nodaļas redaktore žurnāla “Karogs”. Ir daudzu angļu, krievu, čehu un dāņu dzejoļu atdzejotāja un tulkotāja. Pašas dzejnieces dzejas pūrā ir vairāk kā 16 dzejoļu krājumi ( "Priede kalnā",  "Saulespuķe", "Apsolītā zeme"; “Kamēr gaisma atnāk” u.c., kā arī dzejoļi bērniem "Betas grāmata"  un "Lusija”.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Osvalds Joksts

  Osvalds Joksts

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Osvalds Joksts ir dzimis 1956. gadā . Pabeidzis Ogres mežrūpniecības tehnikumu (meža izstrādes tehniķa-tehnologa kvalifikācija). 1969. gadā ieguva politologa izglītību neklātienes Augstākajā partijas skolā, 1984. gadā PSRS Valsts un tiesību institūta aspirantūrā — juridisko zinātņu kandidāta grādu, bet 1991. gadā — tiesību doktora zinātnisko grādu. Gadu vēlāk ieguvis Habilitētā tiesību zinātņu doktora grādu. Kopš 1989. gada — strādajis akadēmiskajos un administratīvajos amatos Latvijas augstskolās. Tostarp LLU, Latvijas Policijas akadēmija un Sīgas Stradiņu Universitātē. Šobrīd ir RSU Doktora studiju programmas "Juridiskās zinātnes" vadītājs.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Paulis Kļaviņš

  Paulis Kļaviņš

  (2) Sarakstītās grāmatas

  Dzimis 1928. gada 1. martā, Rugāju pagasta Dreimanovā. 1942. gadā pabeidzis Rugāju 6-kl. pamatskolu, rudenī sāk mācīties Balvu valsts ģimnāzijā. 2. Pasaules kara notikumi 1944. gadā skolas gaitas pārtrauc.1944. gadā nonāk vācu Gaisa spēku palīgdienestā Vācijā,1945. gada aprīlī – ASV armijas kara gūstekņu nometnē Francijā. Tā paša gada rudenī tiek atbrīvots un dodas uz Vāciju.1949. gadā pabeidz Libekas Latviešu ģimnāziju, Bonnas universitātē sāk studēt teoloģiju un psiholoģiju – to uzskata par nekad nebeidzamu mācīšanās pienākumu. Ir Baltiešu Kristīgo studentu apvienības biedrs, vairākus gadus tās ģenerālsekretārs. Nodibina un vada "Gaismas Akciju" – kristīgu cilvēktiesību aizstāvēšanas organizāciju, kas izveido slepenu sakaru sistēmu starp latviešiem okupētajā dzimtenē un rietumu valstīs. 1995. gadā ievēlēts 6. Saeimā un apbalvots ar Triju zvaigņu ordeni. Miris 2016.gada 27.01.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Ričards Batarags

  Ričards Batarags

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Dzimis 1973. gadā, Rīgā Pabeidzis N. Draudziņas Rīgas 7. vidusskolu Studējis Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības Universitātē, iegūstot inženiera kvalifikāciju un bakalaura grādu inženierzinātnēs, vēlāk arī maģistra grādu sociālo zinātņu jomā. Vairā kā 20 gadus bijis vadošos amatos gan vietējos Latvijas uzņēmumos, gan arī starptautiskos uzņēmumos. Strādājis arī kā starptautiskais biznesa konsultants Prāgā un Minhenē. Šobrīd Rīgas lielākā biznesa parka "Abava" līdzīpašnieks un biznesa konsultants. Ir akadēmiskās mūža organizācijas studentu korporācijas "Ventonia" filistrs. Papildus saviem tiešajiem daba pienākumiem, no pamatdarba brīvajā laikā, arī labprāt palīdz interesentiem iepazīt latvisko pirts tradīciju zināšanas un prasmes, izbaudīt latvisko pirts rituālu.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Sandra Jirgena

  Sandra Jirgena

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Sandra Mihailova

  Sandra Mihailova

  (3) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Sandra Rumba

  Sandra Rumba

  (2) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Silvija Freinberga

  Silvija Freinberga

  (4) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Silvija Holcmane

  Silvija Holcmane

  (2) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Teiksma Kalniņa

  Teiksma Kalniņa

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Tomass Hendriks Ilvess

  Tomass Hendriks Ilvess

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Uldis Biders

  Uldis Biders

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Velta Lapacinska

  Velta Lapacinska

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Viesturs Krauksts

  Viesturs Krauksts

  (18) Sarakstītās grāmatas

  Dr.paed., prof. Viesturs Krauksts – bijušais prorektors studiju darbā (1992.– 2009.), bijis augstas klases smaiļotājs. Darbu Akadēmijā sāka Slēpošanas katedrā 1966.gadā. No 1973.gada vadīja Slēpošanas katedru, bija dekāna vietnieks, bet pēc studiju prorektora darba uzsākšanas 1992.gadā pedagoģisko darbību turpināja Peldēšanas katedrā. V.Krauksts ir sarakstījis grāmatas par airēšanu, kalnu slēpošanu, slēpošanu, kā arī zinātniskos izdevumus par sportistu sagatavošanu un dažādiem sporta treniņu aspektiem. Pašlaik V.Krauksts ir LSPA vadošais pētnieks.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Ženija Roja

  Ženija Roja

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas
 • Ziedonis Bunžs

  Ziedonis Bunžs

  (7) Sarakstītās grāmatas

  Ziedonis Bunžs ir Inženierzinātņu doktors. Kopumā ir izdoti 107 zinātniskie darbi, tai skaitā 60 izgudrojumi. Līdz 1991. g. gandrīz visi darbi ir publicēti Maskavā. Rīgas Tehniskās koledžas docents.

  Apskatīt visas grāmatas
 • Zigrīda Čudare

  Zigrīda Čudare

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Ilgus gadus bijusi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošā pētniece. Grāmatas “Augu vides aizsardzība” autore, kā arī līdzautore grāmatai “Aizsargājot augus, saudzē dabu”.

  Apskatīt visas grāmatas
 • ДАЙНА БЛЕЙЕРЕ

  ДАЙНА БЛЕЙЕРЕ

  (1) Sarakstītās grāmatas

  Apskatīt visas grāmatas