Andrejs Vilks ir dzimis 1954. gada 30. augustā ir Latvijas kriminologs un politiķis (LSDSP). Juridisko zinātņu doktors, LU docents, RSU Senāta priekšsēdētājs.°
1976. gadā — absolvējis PSRS Iekšlietu ministrijas Omskas augstāko milicijas skolu.
1981. gadā — beidzis PSRS Iekšlietu ministrijas zinātniski pētnieciskā institūta adjunktūru.
1984.—1989. gadā — PSRS Iekšlietu ministrijas zinātniski pētnieciskā institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks.
1989.—1991. gadā — PSRS Iekšlietu ministrijas zinātniski pētnieciskā institūta Baltijas Kriminoloģisko pētījumu daļas vadītājs.
1991.—1993. gadā — LR Drošības dienesta sociālpolitisko pētījumu biroja vadītājs
1993.—2003. gadā bijis Kriminoloģisko pētījumu centra direktors.[1]
2001.—2005. gadā Rīgas domes Drošības un kārtības jautājumu komitejas priekšsēdētājs.
Kopš 2007. gadā LSDSP frakcijas Rīgas domē un Rīgas organizācijas priekšsēdētājs.
Kopš 2009. gadā RSU Juridiskās fakultātes dekāns.
Pašlaik — RSU profesors un RSU Promocijas Juridiskās zinātnes padomes priekšsēdētājs.

Viens produkts