Monogrāfijas autore doktora grādu ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozarē ieguvusi 2021. gadā Biznesa augstskolā Turība, kur pirms tam iegūts arī uzņēmējdarbības vadības maģistra diploms. 1998. gadā pabeigta Liepājas Pedagoģiskā augstskola. Autorei praktiskā darba pieredze personāla vadības jomā ir no 2004. gada. No 2012. gada D. Bole ir personāla direktore SIA “Datlex” grupas uzņēmumos. Iepriekš šajā jomā strādājusi arī bankas sektora un būvniecības nozares uzņēmumos. Kopš 2021. gada SIA “Triviums apmācība” trenere.

Viens produkts