Tiesību zinātņu doktora grādu ieguvusi Latvijas Universitātē par pētījumu autortiesību aizsardzības jomā. Latvijas Televīzijā veidojusi kultūras raidījumus, kā arī, strādājot juristes amatā, izstrādājusi autortiesību līgumus. Vairākkārtīgi bijusi Latvijas Zinātnes padomes eksperte tiesību zinātnē. Daudzu gadu garumā lasījusi lekcijas Latvijas augstskolās intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumos. Biznesa augstskolas Turība Tiesību zinātņu katedras vadītāja, profesore, bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” direktore, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas locekle. Mācību grāmatas “Kas ir autortiesības” (2007) un vairāku starptautiski citējumu publikāciju  autore, starptautisku zinātnisko konferenču dalībniece, docētāja ārvalstu augstskolās Erasmus docētāju  mobilitātes programmas ietvaros.

Viens produkts