Muzikologs Jānis Torgāns ir dzimis 1942.gadā, Valkā. Latvijas Komponistu savienības biedrs kopš 1972.
1967. gadā sācis strādāt par mācībspēku Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas mūzikas teorijas katedrā, bet 1977. pārgājis uz Mūzikas vēstures katedru, kur strādājis līdz 2009; kopš 1989 – profesors, kopš 2009 – emeritētais profesors, 1994–2002 arī zinātniskā un radošā darba prorektors. Paralēli strādājis Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā (mūzikas literatūras skolotājs, 1967–1979), PSRS Mūzikas fonda Latvijas nodaļā (mūzikas propagandas redaktors, 1970–1974), Latvijas Komponistu savienībā (Valdes atbildīgais sekretārs, 1978–1984). Daudzu, ar mūzikas vēstures lapaspusēm, publiāciju autors.

Viens produkts