(04.08.1928. – 30.09.2015. )

Ilgus gadus strādājusi par dzejas nodaļas redaktori  žurnālā “Literatūra un māksla”, scenāriju kolēģijas redaktori Rīgas kinostudijā kā arī  bijusi dzejas nodaļas redaktore žurnāla “Karogs”. Ir daudzu angļu, krievu, čehu un dāņu dzejoļu atdzejotāja un tulkotāja.

Pašas dzejnieces dzejas pūrā ir vairāk kā 16 dzejoļu krājumi ( “Priede kalnā”,  “Saulespuķe”, “Apsolītā zeme”; “Kamēr gaisma atnāk” u.c., kā arī dzejoļi bērniem “Betas grāmata”  un “Lusija”.

Viens produkts