Osvalds Joksts ir dzimis 1956. gadā . Pabeidzis Ogres mežrūpniecības tehnikumu (meža izstrādes tehniķa-tehnologa kvalifikācija). 1969. gadā ieguva politologa izglītību neklātienes Augstākajā partijas skolā, 1984. gadā PSRS Valsts un tiesību institūta aspirantūrā — juridisko zinātņu kandidāta grādu, bet 1991. gadā — tiesību doktora zinātnisko grādu. Gadu vēlāk ieguvis Habilitētā tiesību zinātņu doktora grādu.
Kopš 1989. gada — strādajis akadēmiskajos un administratīvajos amatos Latvijas augstskolās. Tostarp LLU, Latvijas Policijas akadēmija un Sīgas Stradiņu Universitātē. Šobrīd ir RSU Doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” vadītājs.

Viens produkts