Dzimis 1928. gada 1. martā, Rugāju pagasta Dreimanovā. 1942. gadā pabeidzis Rugāju 6-kl. pamatskolu, rudenī sāk mācīties Balvu valsts ģimnāzijā. 2. Pasaules kara notikumi 1944. gadā skolas gaitas pārtrauc.1944. gadā nonāk vācu Gaisa spēku palīgdienestā Vācijā,1945. gada aprīlī – ASV armijas kara gūstekņu nometnē Francijā. Tā paša gada rudenī tiek atbrīvots un dodas uz Vāciju.1949. gadā pabeidz Libekas Latviešu ģimnāziju, Bonnas universitātē sāk studēt teoloģiju un psiholoģiju – to uzskata par nekad nebeidzamu mācīšanās pienākumu. Ir Baltiešu Kristīgo studentu apvienības biedrs, vairākus gadus tās ģenerālsekretārs.
Nodibina un vada “Gaismas Akciju” – kristīgu cilvēktiesību aizstāvēšanas organizāciju, kas izveido slepenu sakaru sistēmu starp latviešiem okupētajā dzimtenē un rietumu valstīs. 1995. gadā ievēlēts 6. Saeimā un apbalvots ar Triju zvaigņu ordeni. Miris 2016.gada 27.01.