Dzimis 1928. gada 1. martā, Rugāju pagasta Dreimanovā. 1942. gadā pabeidzis Rugāju 6-kl. pamatskolu, rudenī sāk mācīties Balvu valsts ģimnāzijā. 2. Pasaules kara notikumi 1944. gadā skolas gaitas pārtrauc.1944. gadā nonāk vācu Gaisa spēku palīgdienestā Vācijā,1945. gada aprīlī – ASV armijas kara gūstekņu nometnē Francijā. Tā paša gada rudenī tiek atbrīvots un dodas uz Vāciju.1949. gadā pabeidz Libekas Latviešu ģimnāziju, Bonnas universitātē sāk studēt teoloģiju un psiholoģiju – to uzskata par nekad nebeidzamu mācīšanās pienākumu. Ir Baltiešu Kristīgo studentu apvienības biedrs, vairākus gadus tās ģenerālsekretārs.
Nodibina un vada “Gaismas Akciju” – kristīgu cilvēktiesību aizstāvēšanas organizāciju, kas izveido slepenu sakaru sistēmu starp latviešiem okupētajā dzimtenē un rietumu valstīs. 1995. gadā ievēlēts 6. Saeimā un apbalvots ar Triju zvaigņu ordeni. Miris 2016.gada 27.01.

Apskatāmi visi 2 rezultāti