Esmu dzimusi 1948.gada 22. martā, Dobelē. Bērnība aizvadīta Annenieku pagastā pie vecvecākiem Bērzupes “Eglītēs”, un pirmie skolas gadi – Annenieku pamatskolā. 1966. gadā absolvēju Bēnes vidusskolu un iestājos LVU Svešvalodu fakultātē neklātienes nodaļā. Turpmākie gadi, mācoties un strādājot, aizvadīti Rīgā. Studijas nepabeidzu. Pasliktinoties mātes veselības stāvoklim, atgriezos pie vecākiem Dobeles rajonā. Strādāju Dobeles Centrālajā bibliotēkā un Krimūnu pagasta Degu bibliotēkā. Pēc Degu bibliotēkas likvidēšanas – Krimūnu pagasta padomē. Kopš 2002.gada dzīvoju Tērvetes pagastā. Meita Laura dzīvo un strādā Rīgā. Šodien esmu 74gadus jauna pilnas slodzes pensionāre, atraitne: Mani dzidrie putnu rīti, dienas, iebridušas saulpuķēs, vakarblāzmas rieta dzirkstis saber sila priedēs Tērvetē. Kopš 2010.gada darbojos Dobeles literātu biedrībā “Spārni” (šobrīd – literātu apvienībā “Spārni”). Tad arī sāku rakstīt. Vismaz mēģināt – man bija jāgatavo uzdotie mājasdarbi Ronalda Brieža vadītajiem dzejas kursiem. Tāpat arī Leldes Stumbres vadītajiem prozas un dramaturģijas kursiem. Pēc prozas un dramaturģijas kursiem pie Leldes Stumbres esmu piedalījusies kopkrājumos “Spārnu stāsti” (2016.g.) un “Spārnu lugas”(2017. g.). 2013. gadā izdots mans pirmais dzejoļu krājums ”Vizbuļdziesma paliek”, bet 2015. gadā otrs dzejoļu krājums – “Apsolījums”. Trešais – “Pārnākšana” izdots 2018. gadā. 2018.g vēl izdota pēc formāta neliela dzejas grāmatiņa “Naktssarunas” (divu cilvēku sarakste dzejā vairāku gadu garumā). 2017. g. iznāk stāstu krājums “Saule pūpolkokā” – atmiņu tēlojums par manu bērnības zemi pagājušā gs. piecdesmitajos gados. 2019. g. lasītāju vērtējumam nodots vēl viens mēģinājums prozā – “Stūrabuks”, bet 2020. gadā – stāstu krājums “Ar dāliju vējlukturī”. 2021. g. izdota stāstu un atmiņu grāmata ”Tavas mājas Krimūnu pagastā”. 2022. gadā izdots mans šībrīža pēdējais darbiņš, dzejas un miniatūru krājums)“Gājputnu krustcelēs”. Esmu publicējusi savus dzejoļus Jelgavas literātu biedrības almanahā “Zemgales Vācelīte” un mūsu literātu biedrības (apvienības) ikgadējā almanahā “Spārni”.