Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

Biblion .lv ir apņēmusies aizsargāt jūsu privātumu. Sazinieties ar mums rakstot uz e-pastu admin@biblion.lv, ja jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar Jūsu personas datu izmantošanu, un mēs labprāt Jums palīdzēsim.

Izmantojot šo vietni vai/un mūsu pakalpojumus, Jūs piekrītat Jūsu personas datu apstrādei, kā tas ir aprakstīts šajos noteikumus.

Satura rādītājs

 1. Definīcijas
 2. Datu aizsardzības principi
 3. Datu subjekta tiesības
 4. Apkopotie dati
 5. Kā mēs izmantojam Jūsu personas datus
 6. Kas vēl var piekļūt Jūsu personas datiem
 7. Kā mēs nodrošinam Jūsu datu drošību
 8. Informācija par sīkdatnēm
 9. Kontaktinformācija

Definīcijas

Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
Apstrāde — jebkura darbība vai darbību kopums, ko veic ar personas datiem vai personas datu kopām.
Datu subjekts – fiziska persona, kuras personas dati tiek apstrādāti.
Bērns – fiziska persona līdz 16 gadu vecumam.
Mēs –SIA “Drukātava” darbinieki atbildīgi par biblion.lv darbību

Datu aizsardzības principi

Mēs ievērojam sekojošus datu aizsardzības principus:

 • Datu apstrāde ir likumīga, godīga, pārredzama. Pirms personas datu saglabāšanas Jums ir iespēja iepazīties ar savām tiesībām. Atbildot uz Jūsu pieprasījumu, mēs sniegsim Jums informāciju par Jūsu datu apstrādi.
 • Datu apstrādei ir noteiks mērķis. Mūsu datu apstrādes darbības atbilst mērķim, kuram tika apkopoti personas dati.
 • Datu apstrāde tiek veikta ar minimāliem datiem. Mēs iegūstam un apstrādājam tikai tos datus, kuru nepieciešami šajos noteikumos atrunātajiem uzdevumiem.
 • Apstrāde ir ierobežota laikā. Mēs neglabājam jūsu personas datus ilgāk, nekā tas ir nepieciešams.
 • Mēs darīsim visu, lai nodrošinātu datu precizitāti.
 • Mēs darīsim visu, lai nodrošinātu datu integritāti un konfidencialitāti.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir šādas tiesības:

 1. Tiesības uz informāciju –Jums ir tiesības zināt, vai Jūsu personas dati tiek apstrādāti, kādi dati tiek apkopoti, no kurienes tie tiek iegūti un kāpēc tie tiek apstrādāti.
 2. Tiesības piekļūt – Jums ir tiesības piekļūt datiem, kas savākti par Jums. Tas ietver Jūsu tiesības pieprasīt un saņemt par Jums savākto personas datu kopiju.
 3. Tiesības uz labošanu —Jums ir tiesības pieprasīt labot vai dzēst neprecīzus vai nepilnīgus Jūsu personas datus.
 4. Tiesības uz dzēšanu — noteiktos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas dati tiktu izdzēsti no mūsu datu bāzēm.
 5. Tiesības ierobežot apstrādi – ja ir piemērojami konkrēti nosacījumi, Jums ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi.
 6. Tiesības iebilst pret apstrādi – atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, piemēram, tiešās tirgvedības gadījumā.
 7. Tiesības iebilst pret automatizētu apstrādi – Jums ir tiesības iebilst pret automatizētu apstrādi, t.sk. profilēšanu.
 8. Tiesības uz datu pārnesamību – jums ir tiesības iegūt jūsu personas datus mašīnlasāmā formātā.
 9. Tiesības iesniegt sūdzību – gadījumā, ja mēs atsakāmies ievērot Jūsu tiesības, lūdzu sazinieties ar mums vai ar attiecīgo uzraudzības iestādi.
 10. Tiesības uz uzraudzības iestādes palīdzību — Jums ir tiesības uz uzraudzības iestādes palīdzību un tiesības uz citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, piemēram, zaudējumu atlīdzināšanu.
 11. Tiesības atsaukt piekrišanu — Jums ir tiesības atsaukt jebkādu doto piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei.

Apkopotie dati

Informācija, ko esat mums sniedzis
Tā ietver Jūsu e-pasta adresi, vārdu, piegādes adresi, dzīvesvietas adresi u.t.t. – galvenokārt informāciju, kas nepieciešama, lai piegādātu Jūsu pasūtījumu vai atvieglotu Jums mūsu lapas lietošanu. Mēs saglabāsim Jūsu sniegto informāciju, lai Jūs varētu komentēt, atkārtoti pasūtīt vai veikt citas darbības tīmekļa vietnē. Šī informācija ietver, piemēram, Jūsu vārdu un e-pasta adresi.

Par Jums automātiski apkopotā informācija
Tā ietver informāciju, kas tiek automātiski saglabāta kā sīkdatnes un citi sesijas rīki. Piemēram, Jūsu iepirkumu groza informācija, Jūsu IP adrese, Jūsu iepirkšanās vēsture (ja tāda ir) u.c. Šī informācija tiek izmantota, lai atvieglotu Jums mūsu lapas lietošanu. Kad Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus vai aplūkojat mūsu tīmekļa vietnes saturu, Jūsu darbības var tikt reģistrētas.

Informācija no mūsu partneriem
Mēs apkopojam informāciju no mūsu sadarbības partneriem, apstiprinot, ka viņiem ir juridisks pamatojums sniegt mums šo informāciju. Tā ir vai nu informācija, ko Jūs esat sniedzis nepastarpināti, vai viņi to ir ieguvuši par Jums citu juridisku iemeslu dēļ. Skatiet mūsu partneru sarakstu šeit.

Publiski pieejamā informācija
Mēs varam apkopot publiski pieejamo informāciju par Jums.

Kā mēs izmantojam Jūsu personas datus

Mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai:

 • nodrošinātu Jums mūsu pakalpojumus. Tai skaitā, piemēram, Jūsu konta reģistrēšanu, Jūsu pasūtījuma piegādi, informēšanu par jaunumiem un izmaiņām.
 • atvieglotu Jums mūsu tīmekļa vietnes lietošanu;
 • pildītu saistības saskaņā ar likumu vai līgumu;

Mēs izmantojam Jūsu personas datus likumīgu iemeslu dēļ un/vai ar jūsu piekrišanu.

Lai izpildītu mūsu pienākumus, mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • lai Jūs identificētu;
 • sniegt Jums pakalpojumu vai nosūtītu Jums pasūtījumu;
 • lai sazinātos ar Jums vai nu par pasūtījumu, vai rēķinu izrakstīšanu;

Pamatojoties uz leģitīmām interesēm, mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • lai nosūtītu jums personalizētus piedāvājumus;
 • administrētu un analizētu mūsu klientu bāzi (pircēju uzvedību un vēsturi), lai uzlabotu piedāvāto/nodrošināto produktu/pakalpojumu kvalitāti, daudzveidību un pieejamību;
 • lai veiktu aptaujas par klientu apmierinātību;

Ar Jūsu piekrišanu mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

 • lai nosūtītu Jums jaunumus un piedāvājumus (no mums un/vai mūsu rūpīgi izvēlētajiem partneriem);
 • citiem nolūkiem, kuriem mēs esam lūguši Jūsu piekrišanu;

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai izpildītu likumā noteiktos pienākumus, un izmantotu likumā atrunātās iespējas. Mēs paturam tiesības anonimizēt apkopotos datus un, šajos noteikumos neatrunātu mērķu sasniegšanai, mēs izmantosim tikai anonimizētus datus. Mēs saglabāsim Jūsu norēķinu informāciju un citu apkopoto informāciju par Jums tik ilgi, cik tas nepieciešams grāmatvedības mērķiem vai citiem likumos noteiktiem pienākumiem.

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus papildu mērķiem, kas nav šeit minēti, bet ir saderīgi ar sākotnējo nolūku, kuram dati tika apkopoti. Lai to paveiktu, mēs nodrošināsim, ka:

 • saikne starp mērķiem, kontekstu un personas datu būtību ir piemērota turpmākai apstrādei;
 • turpmākā apstrāde nekaitētu Jūsu interesēm un
 • apstrāde ir lietderīga.

Mēs Jūs informēsim par tālāku datu apstrādi un tās mērķiem.

Kas vēl var piekļūt Jūsu personas datiem

Mēs neizplatām Jūsu personas datus izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, lai sniegtu Jums pakalpojumu. Jūsu personas dati ir pieejami:

Grāmatvedības uzņēmumam:

 • SIA “Astrara”

Loģistikas partnerim:

 • Jūsu izvēlētajam pasūtījuma piegādes veicējam

Mēs sadarbojamies tikai ar uzņēmumiem, kuri spēj nodrošināt pienācīgu aizsardzības līmeni Jūsu personas datiem. Likumos atrunātajos gadījumos, mums ir pienākums izpaust Jūsu personas datus valsts amatpersonām. Ar Jūsu piekrišanu, vai ja tam ir cits juridisks pamatojums, mēs varam izpaust Jūsu personas datus trešajām personām.

Kā mēs saglabājam Jūsu datu drošību

Mēs darām visu, lai jūsu personas dati būtu drošībā. Mēs izmantojam drošus protokolus saziņai un datu pārsūtīšanai (piemēram, HTTPS). Ja iespējams, mēs datus anonimizējam. Mēs regulāri sekojam līdz mūsu vietnes drošībai un novēršam iespējamās vājās vietas.

Tomēr, ja būs notikusi Jūsu datu noplūde, mēs apsolām par to ziņot Jums un atbilstošām iestādēm. Mēs Jūs informēsim, ja būs radušies draudi Jūsu datu drošībai, kuri var ietekmēt Jūsu tiesības un intereses. Mēs darīsim visu iespējamo, lai pēc iespējas īsākā laikā novērstu drošības riskus un sadarbosimies ar attiecīgām iestādēm, ja būs radušies kādi pārkāpumi.

Ja Jūs esiet reģistrējies mūsu vietnē, lūdzu ņemiet vērā, ka Jūsu pienākums neizpaust trešajām pusēm savu lietotājvārdu un paroli.

Bērniem

Mēs neplānojam apzināti ievākt informāciju no bērniem. Mums nav mērķa sniegt bērniem mūsu pakalpojumus.

Sīkdatnes un citas tehnoloģijas, ko izmantojam

Mēs izmantojam sīkdatnes un/vai līdzīgas tehnoloģijas, lai analizētu klientu uzvedību, administrētu tīmekļa vietni, izsekotu lietotāju darbībām un vāktu informāciju par lietotājiem. Tas tiek darīts, lai personalizētu un atvieglotu mūsu vietnes lietošanu.

Sīkdatne ir niecīga teksta fails glabājas jūsu datorā. Sīkdatnes saglabā informāciju, kas tiek izmantota, lai palīdzētu vietnēm darboties. Tikai mēs varam piekļūt mūsu tīmekļa vietnes izveidotām sīkdatnēm. Jūs varat atslēgt sīkdatņu saglabāšanu pārlūka līmenī, tomēr sīkdatņu nesaglabāšana var iespaidot noteiktu vietnes iespēju izmantošanu.

Mēs izmantojam sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • Nepieciešamās sīkdatnes — nepieciešamas, lai Jūs varētu izmantot dažas svarīgas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas, piemēram, pierakstīšanos. Šīs sīkdatnes nevāc nekādu personīgu informāciju.
 • Funkcionalitātes sīkdatnesi —nodrošina funkcionalitāti, kas atvieglo mūsu pakalpojuma lietošanu. Piemēram, sīkdatnēs var tikt saglabāts Jūsu vārds un e-pasts ko izmantojat komentējot, tāpēc jums nav atkārtoti jāievada šī informācija nākamajā komentēšanas reizē.
 • Analītiskās sīkdatnes – tiek izmantotas, lai izsekotu mūsu tīmekļa vietnes veiktspēju un pakalpojumu izmantošanu.
 • Reklāmas sīkdatnes – tiek izmantotas, lai rādītu Jums atbilstošas reklāmas. Turklāt tās tiek izmantotas, lai ierobežotu reklāmas rādīšanas reižu skaitu.

Jūs varat dzēst sīkdatnes, kas glabājas jūsu datorā, izmantojot jūsu pārlūka iestatījumus. Jums ir iespēja varat kontrolēt dažas trešo pušu sīkdatnes, izmantojot privātuma uzlabošanas platformu, piemēram, OptOut.aboutads.info vai youronlinechoices.com. Lai iegūtu papildinformāciju par sīkdatnēm, apmeklējiet vietni allaboutcookies.org.

Mēs izmantojam Google Analytics, lai izmērītu datplūsmu mūsu tīmekļa vietnē. Google ir sava privātuma politika, kuru jūs varat pārskatīt šeit. Ja vēlaties atteikties no Google Analytics izsekošanas, apmeklējiet Google Analytics atteikšanās lapu.

Kontaktinformācija

Uzraudzības iestāde

Datu Valsts Inspekcija
E-pasts: info@dvi.gov.lv
Tālr. 67 22 31 31

Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas šajos noteikumos.
Pēdējās modifikācijas tika veiktas 2020. gada 14. aprīlī.