ЖИЗНЬ В СОВЕТСКОЙ ЛАТВИЙ

Šodienas jauniešiem ir diezgan grūti iedomāties dzīvi Padomju Latvijā. Politika, ekonomika, dzīve, ikdienas problēmas – viss bija citādi. Tāpēc, jauniešu zināšanas par padomju sistēmu bieži ir virspusējas un fragmentāras. Pat tie, kuri daļu savas dzīves ir pavadījuši Padomju Latvijā, neapzinās, kāda ir bijusi šī sistēma pēc būtības. Daži atceras tikai tās tumšo pusi – represijas, disidentu vajāšanas, mūžīgo deficītu; citi vēlas atcerēties tikai pozitīvo – nebija bezdarbs, valsts nodrošina visiem bezmaksas izglītību un veselības aprūpi, u.c.
Taču padomju sistēma bija viengabalaina – tajā pozitīvais un negatīvais nav katrs pats par sevi. Ekonomika, kas nevarēja būt “ekonomiska“, marksisma-ļeņinisma ideoloģiskās mācības doktrīnas, Komunistiskās partijas represijasun ierobežots kontakts ar ārpasauli, mēģinājums kontrolēt kā visas sabiedrības dzīvi, tā katru indivīdu atsevišķi – tas viss bija daļa no šīs iekārtas. Lai gan padomju sistēma laika gaitā mainās, tās galvenie ideoloģiskie pamatprincipi nemainījās.

“Perestroikas” un “glasnostj” ātri pierādīja, ka pusgadsimtu ilgi centieni pārliecināt par padomju sistēmas priekšrocībām neguva panākumus.
Grāmata pētīts, kā ideoloģija, politiskā un ekonomiskā sistēma ietekmē dzīvi Padomju Latvijā. Liela uzmanība tiek pievērsta arī padomju sabiedrības vēstures teorētiskajam kontekstam

Grāmatas pirmās lappuses lejupielādējamā failā šeit.

9.20

Dalies ar savu atradumu

Grāmatas detaļas

Svars 270 g
Dimensijas 148 × 210 mm
ISBN

978-9934-8498-2-4

Izdota

2.2015

Izdevējs

Autorizdevums

Apjoms

184lpp

Sējums

Mīkstais

About The Author

ДАЙНА БЛЕЙЕРЕ

Сегодня молодым людям довольно трудно представить себе жизнь в Советской Латвии. Политика, экономика, быт, повседневные проблемы людей – все было другим. Поэтому представления молодежи о советском строе часто бывают поверхностны и фрагментарны. Да и люди, проведшие значительную часть своей жизни строя коммунизм, сегодня уже нечетко представляет, каким этот строй был в своей целостности. Одни вспоминают его темные стороны – репрессии, гонения на инакомыслящих, вечную нехватку элементарных вещей, другие хотят помнить только положительное – не было безработицы, государство обеспечивало всех бесплатным образованием и здравоохранением и т.д.

Перестройка и гласность очень быстро показали, что полвека в составе СССР не убедили большинство жителей Латвии в преимуществах советского строя. Тем не менее наследство этого строя в системе ценностей людей, в отношениях между общество и государством во многом оказалось более устойчивым, чем ожидалось в конце 80-х годов.

В книге рассматривается, как идеология, политический и экономический строй влиял на жизнь в Советской Латвии. Важное внимание уделяется также теоретическому контексту исследований истории советского общества.

+++++

Доктор истории Дайна Блейере является ассоциированным профессором кафедры политичеких наук Рижского университета им. П.Страдыня и ведущим научным сотрудником Иститута истории Латвии Латвийского Университета.

Д. Блейере занимается исследованием различных аспектов истории Латвии советского периода, в особенности политической и социальной истории.

Настоящая книга не является перепечаткой прежних статей автора. Хотя и небольшая по объему, книга представляет свежий и во многом оригинальный взгляд на политическую, социальную и экономическую жизнь Латвийской СССР в 1940-1991 гг. Впервые она была опубликована на латышском языке в 2012 году под названием „Eiropa ārpus Eiropas… Dzīve Latvijas PSR”.