Augu un vides aizsardzība. Bioloģiskā daudzveidība.

Darbā sniegta informācija par augu aizsardzībā nozīmīgo bioloģisko daudzveidību. Raksturota augu kaitēkļu daudzumu samazinošā funkcionālā bioloģiskā daudzveidība. Akcentēta saikne starp augu un vides aizsardzību, augu aizsardzības saistība ar vides kvalitāti, ekonomiku un iedzīvotāju veselību. Ekoloģiskā, agronomiskā un ekonomiskā aspekta izvērtēšanas nozīme, kaitīgo blakusefektu samazināšanas iespējas. Aprakstīti integrētajā augu aizsardzībā izmantojamie bioloģiskās augu aizsardzības paņēmieni, kas novērš vides un produkcijas piesārņojumu. Darbā atrodama informācija par starptautiskajām nostādnēm, Latvijas likumdošanas aktiem, kas saistās ar augu un vides aizsardzību. Atrodamas ziņas par aktuāliem zinātniski pētnieciskā darba virzinieniem pasaulē, Latvijas zinātnieku veikumu. Darba vadmotīvs ir videi draudzīga augu aizsardzība, ilgtspējīgas lauksaimniecības, mežsaimniecības nodrošināšana. Grāmata lieti noderēs dārzkopjiem cīņai ar kaitēkļiem dārzos un siltumnīcās, kā arī mežkopjiem u.c.

Grāmatas pirmās lappuses lejupielādējāmas failā šeit

8.80

Dalies ar savu atradumu

Grāmatas detaļas

Svars 325 g
Dimensijas 140 × 200 × 15 mm
Apjoms

267lpp

Sējums

Mīkstais

ISBN

9984-9873-1-0

Izdota

4.2006

Izdevējs

Drukātava

About The Author

Zigrīda Čudare

Zigrīda Čudare

Ilgus gadus bijusi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošā pētniece. Grāmatas “Augu vides aizsardzība” autore, kā arī līdzautore grāmatai “Aizsargājot augus, saudzē dabu”.