Autortiesības digitālajā laikmetā

Monogrāfijā apkopoti dažādi materiāli, kurus autore gatavojusi gan dalībai zinātniskās konferencēs, gan publicēšanai starptautiskajos zinātniskajos žurnālos, gan diskusijai ar autortiesību speciālistiem, gan arī vienkārši izteikusi savu viedokli par sabiedrībai tajā brīdī aktuālu tematu. Šo auditoriju dažādība ir prasījusi arī atšķirīgu zinātniskā pamatojuma dziļumu. Tomēr katrā rakstā rūpīgi analizēti gan literatūras avoti, gan tā brīža normatīvie regulējumi un tiesu prakse.

Monogrāfija veltīta intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai, galvenokārt pievēršot uzmanību vienam no intelektuālā īpašuma veidiem – autortiesībām.

Rakstu krājums būs noderīgs materiāls studentiem, apgūstot studiju kursus par intelektuālā īpašuma tiesībām dažādās Latvijas augstskolās. Ieteicams, lai ar to iepazītos arī jaunieši skolas vecumā. Sākot apzināties intelektuālā īpašuma nozīmi un tā aizsardzības nepieciešamību tikai augstskolā, var būt jau par vēlu, lai jaunietī veidotos cieņa pret cita cilvēka radošās darbības rezultātu, un viņam liktos pretdabiska tā izmantošana bez atļaujas.

16.62

Dalies ar savu atradumu

Grāmatas detaļas

Svars 593 g
Dimensijas 148 × 210 × 24 mm
Izdevniecība

Turiba

Izdota

2021

Apjoms

457

ISBN

978-9934-543-33-3

Sējums

Mīkstais

About The Author

Ingrīda Veikša

Ingrīda Veikša

Tiesību zinātņu doktora grādu ieguvusi Latvijas Universitātē par pētījumu autortiesību aizsardzības jomā. Latvijas Televīzijā veidojusi kultūras raidījumus, kā arī, strādājot juristes amatā, izstrādājusi autortiesību līgumus. Vairākkārtīgi bijusi Latvijas Zinātnes padomes eksperte tiesību zinātnē. Daudzu gadu garumā lasījusi lekcijas Latvijas augstskolās intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumos. Biznesa augstskolas Turība Tiesību zinātņu katedras vadītāja, profesore, bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” direktore, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas locekle. Mācību grāmatas “Kas ir autortiesības” (2007) un vairāku starptautiski citējumu publikāciju  autore, starptautisku zinātnisko konferenču dalībniece, docētāja ārvalstu augstskolās Erasmus docētāju  mobilitātes programmas ietvaros.