Dažādības vadība multietniskā vidē

Var aizbraukt citā valstī, satikt cilvēkus un uz brīdi nonākt atšķirīgā vidē. Bet ko darīt, ja dažādība ienāk Jūsu dzīvē šeit, Latvijā – darba vietā, skolā, veikalā vai kaimiņos? Kā izmantot dažādības priekšrocības un veidot starpkultūru dialogu apstākļos, kad nedz politiķi, nedz zinātnieki, nedz skolotāji nezin kas tad ir kultūru dažādība Latvijas sabiedrībā?

Dažādas atbildes uz šiem un citiem jautājumiem satur šī grāmata, kurā triju autoru kolektīvs piedāvā savas versijas par kultūru dažādības vadību multietniskā vidē, par kuru tradicionāli tiek atzīta Latvija.

Grāmatas astoņas nodaļas aplūko dažādības fenomenu un dažādības vadību valsts politikā, nevalstisko organizāciju darbībā, uzņēmumā, izglītības sistēmā un citās nozarēs. Dažādības vadības tiesiskie aspekti papildina grāmatas saturu ar vērtīgiem atzinumiem par to kā un kāpēc vajadzētu atbalstīt dažādības izplatīšanos Latvijā.

Grāmata ir paredzēta dažādām lasītāju grupām – skolotājiem un vidusskolas skolēniem, humanitāro un sociālo fakultāšu studentiem, žurnālistiem un, cerams, arī esošiem un topošiem politiķiem, no kuriem daļēji ir atkarīgs tas, kādā sabiedrībā mēs dzīvosim un vai Latvijā dažādu kultūru pārstāvji varēs īstenot savas identitātes, paust kultūru un tradīcijas.

Grāmatas pirmās lappuses lejupielādējamā failā šeit

6.08

Dalies ar savu atradumu

Grāmatas detaļas

Svars 250 g
Dimensijas 140 × 200 mm
ISBN

978-9984-798-89-9

Izdota

6. 2009

Izdevējs

Drukātava

Apjoms

189 lpp

Sējums

Mīkstais

About The Author

Deniss Hanovs

Deniss Hanovs

Deniss Hanovs (dzimis1977, Rīga) irhumanitāro zinātņu doktors (Dr. art.), Rīgas Stradiņa universitātes profesors.
1994. gadā Deniss pabeidza Puškina liceja Vēstures un filozofijas nodaļu. Izglītību turpināja Latvijas Kultūras akadēmijas Starpreģionālo kultūras sakaru nodaļā. Augstskolu absolvēja 2001. gadā ar kultūras teorijas maģistra grādu. 2003. gadā aizstāvēja disertāciju Pilsonības nācija: Baltijas Vēstnesis, 1868.-1906. Kopš 2004. gada Hanovs strādā par pasniedzēju Rīgas Stradiņa universitātes Komunikāciju fakultātē. Denisa Hanova interešu lokā ir šādi temati: globalizācijas procesi Eiropā un Latvijā, starpkultūru dialogs, integrācijas procesi un pilsoniskā līdzdalība. Daudzu šīm problēmām veltītu zinātnisko rakstu, materiālu un mācību līdzekļu autors.