Globalizācija un piena ražošanas intensifikācijas ekonomiskie aspekti Latvijas piensaimniecībās

Monogrāfijā interesantas un inovatīvas atziņas var iegūt arī studenti un zinātnieki. Darba ietvaros izdarītie secinājumi un priekšlikumi izmantojami turpmākajiem pētījumiem par dažādiem piensaimniecību darbības intensifikācijas sociāli ekonomiskajiem, tehniskajiem un ekoloģiskajiem aspektiem. Darba rezultāti var būt piemērojami vadības lēmumu pieņemšanai gan piensaimniecības vadības līmenī, gan pašvaldību un valsts institūcijās, konkrētu pasākumu un valdības lēmumu projektu izstrādāšanai par valsts atbalsta politikas elastības un efektivitātes paaugstināšanu saistībā ar lauku saimnieciskās darbības vides konkurētspējas palielināšanos globālā aspektā un iespēju atšķirību samazināšanai starp lauku reģioniem.

8.88

Dalies ar savu atradumu

Grāmatas specifikācija

Svars 510 g
Izmēri 148 × 210 × 21 mm
Izdevniecība

Turiba

Izdota

2014

Apjoms

403

ISBN

978-9984-828-91-6

Sējums

Mīkstais

Par autoru

Helma Jirgena

Jānis Vanags

Rosita Zvirgzdiņa