Naktssarunas

Naktīs, kad dienas spilgtums vairs nežilbina acis, domas kā pasta baloži viegli pieklauvē pie tava vēl gaišā loga, nesot uz spārniem dzejoli. Vai tas ir kliedziens, skumjas, pāri plūstošs prieks? Lūgums pēc sapratnes, pēc Mīlestības? Tas lai paliek katra paša ziņā.

Man no šīm naktssarunām ar Dzejnieku atmiņā paliks brīnišķīgi mirkļi dzejas pasaulē un mūsu abu rakstītās vēstules septiņu gadu garumā. Es tās esmu salasījusi kā zvaigznes grozā – apkopojusi grāmatiņā.

3.50

Dalies ar savu atradumu

Grāmatas detaļas

Dimensijas 180 × 120 × 7 mm
Izdevējs

Spārni

Apjoms

118

ISBN

978-9934-19-622-5

Izdota

2018

Sējums

Mīkstais

Svars

110

Izdevniecība

Sparni

About The Author

Solveiga Puķīte

Solveiga Puķīte

Esmu dzimusi 1948.gada 22. martā, Dobelē. Bērnība aizvadīta Annenieku pagastā pie vecvecākiem Bērzupes “Eglītēs”, un pirmie skolas gadi - Annenieku pamatskolā. 1966. gadā absolvēju Bēnes vidusskolu un iestājos LVU Svešvalodu fakultātē neklātienes nodaļā. Turpmākie gadi, mācoties un strādājot, aizvadīti Rīgā. Studijas nepabeidzu. Pasliktinoties mātes veselības stāvoklim, atgriezos pie vecākiem Dobeles rajonā. Strādāju Dobeles Centrālajā bibliotēkā un Krimūnu pagasta Degu bibliotēkā. Pēc Degu bibliotēkas likvidēšanas – Krimūnu pagasta padomē. Kopš 2002.gada dzīvoju Tērvetes pagastā. Meita Laura dzīvo un strādā Rīgā. Šodien esmu 74gadus jauna pilnas slodzes pensionāre, atraitne: Mani dzidrie putnu rīti, dienas, iebridušas saulpuķēs, vakarblāzmas rieta dzirkstis saber sila priedēs Tērvetē. Kopš 2010.gada darbojos Dobeles literātu biedrībā “Spārni” (šobrīd – literātu apvienībā “Spārni”). Tad arī sāku rakstīt. Vismaz mēģināt – man bija jāgatavo uzdotie mājasdarbi Ronalda Brieža vadītajiem dzejas kursiem. Tāpat arī Leldes Stumbres vadītajiem prozas un dramaturģijas kursiem. Pēc prozas un dramaturģijas kursiem pie Leldes Stumbres esmu piedalījusies kopkrājumos “Spārnu stāsti” (2016.g.) un “Spārnu lugas”(2017. g.). 2013. gadā izdots mans pirmais dzejoļu krājums ”Vizbuļdziesma paliek”, bet 2015. gadā otrs dzejoļu krājums – “Apsolījums”. Trešais – “Pārnākšana” izdots 2018. gadā. 2018.g vēl izdota pēc formāta neliela dzejas grāmatiņa “Naktssarunas” (divu cilvēku sarakste dzejā vairāku gadu garumā). 2017. g. iznāk stāstu krājums “Saule pūpolkokā” – atmiņu tēlojums par manu bērnības zemi pagājušā gs. piecdesmitajos gados. 2019. g. lasītāju vērtējumam nodots vēl viens mēģinājums prozā - “Stūrabuks”, bet 2020. gadā - stāstu krājums “Ar dāliju vējlukturī”. 2021. g. izdota stāstu un atmiņu grāmata ”Tavas mājas Krimūnu pagastā”. 2022. gadā izdots mans šībrīža pēdējais darbiņš, dzejas un miniatūru krājums)“Gājputnu krustcelēs”. Esmu publicējusi savus dzejoļus Jelgavas literātu biedrības almanahā “Zemgales Vācelīte” un mūsu literātu biedrības (apvienības) ikgadējā almanahā “Spārni”.